Seksualitet

I Sexologisk Praksis ser vi seksualitet som en integreret del af ethvert menneske. Det er et basalt behov, vi alle har, for nærhed og intimitet, og det er et aspekt af det at være menneske, som ikke er noget, man kan adskilles fra. Det er så betydningsfuld en del af livet og det at være i live. Når man er ramt i sin seksuelle dannelse, skaber det forvirring, angst, tillidsbrud, sorg, smerte og skamfuldhed. Ethvert menneske vil forsøge at mestre dette ved at skabe en form for kontrol eller gentagelse. Traumet følger derfor også med i det skjulte i det seksuelle intime – både med en selv og i ens nære relationer. Sexologisk Praksis ønsker at hjælpe mennesker med at få en sund seksualitet, og vores erfaringer er at seksualiteten alt for ofte bliver en underkendt problematik, der ikke altid bliver italesat – hvilket vi terapeuter også har et ansvar for.

Flere faktorer gør sig gældende, måske på grund af den naturlige blufærdighed, der er i os mennesker generelt vedrørende seksualitet, men også i kraft af den store skamfuldhed, der er forbundet med at erkende – både over for sig selv og over for en terapeut – den ubærlige skam, de seksuelle pinefulde handlinger kan afstedkomme.

Vi tror på, at det skaber en langt bedre trivsel for menneskers sunde seksuelle udfoldelse og det at være menneske med nære relationer, når vi tør tale mere åbent om traumet, der udmønter sig i det seksuelle. Mere åbenhed og synlighed på dette område vil hjælpe med at skabe forståelse for, at alle de svære seksuelle symptomer ikke handler om sex, men kan være senfølger. Senfølgerne kommer ofte til udtryk som forsøg på at håndtere det seksuelle tab, traumet har medført.