Behandling

Vi tilbyder behandling af senfølger efter seksuelle overgreb, intimitets og relationelle problematikker, seksuel afhængighed, porno og købesex. Vi har mange års erfaring i arbejdet med mænd der køber sex og kvinder der prostituerer sig.

Vores terapeutiske tilgang er en psykodynamisk behandling med afsæt i en systemisk teori - som arbejder ud fra at alle mennesker finder en form for balance i det de er i, hvor vi anerkender at enhver selvdestruktiv handling altid er et forsøg på at skabe en positiv ændring fra den nuværende situation, og som derfor ikke kan ses og tolkes som et isoleret fænomen der skal behandles. Men skal mødes professionelt og derved skabe forståelse og sammenhæng for den lindrende virkning de selvdestruktive handlinger har for den enkelte, og derigennem at kunne gå dybere ind i smerten der ligger bag de umiddelbare destruktive handlinger.

Tilgangen er en psykodynamisk forståelses ramme offer/krænker/frelser – trekanten som er et analyseredskab til at forstå personligheds strukturer og illustrere et dysfunktionel relations mønster. Vi kan alle havne i dette relations mønster når vi er sårbare og pressede, men når mennesker er vokset op i mere dysfunktionelle familiemønstre med grænseproblematikker, vil de oftere befinde sig i trekantsdramaet, når de går i kontakt med andre.